Ny lokal ordningsstadga i Sollentuna kommun

En liten skidnyhet såhär mitt i sommaren. Sollentuna kommun antog strax före sommaren nya lokala ordningsföreskrifter som är av relevans för skidåkningen på Bisslinge. Det ger ett formellt skydd mot att våra skidspår blir söndertrampade av enstaka hänsynslösa personer som tycker man vill gå i skidspåren eller rasta hundar just där. De intressanta paragraferna och delarna av ordningsstadgan lyder som följer:
 

"§ 18 Hundar vistelseförbud

…..

Hundar får inte vistas i de, i § 24 angivna, anlagda skidspåren i kommunen.

…..

 § 24 Skidspår

I de anlagda skidspåren vid Rösjön (rösjöspåren), på sjön Norrviken, på Sollentuna golfbana samt på Swartinge golfbana och Rotebro Pay&Play golfbana är endast skidåkning tillåtet.

Gångtrafik, löpning, pulkaåkning och ridning är förbjudet i spåren.

Om hundar, se § 18."

 

RSS 2.0