Spårpatrullen Bisslinge Ideell Förening

Vi har numera ett BankGiro-nummer dit det går bra att lämna bidrag:  628-7205
 
De pengar vi får in i bidrag går i första hand till olika sorters utrustning som vi behöver för spårdragningen. Just nu så önskar sig t ex föreningens ordförande ett litet portabelt motordrivet elverk av bra kvalitet. Det vore bra t ex när marken är frusen och när vi behöver borra i marken för att sätta upp skyltar runt spåren. Eller rent allmänt när olika saker ska byggas eller monteras runt om ute i spåren - att kunna använda elverktyg.
 
I andra hand så ska ev bidragspengar gå till Attundas och Bisslinges skidverksamhet. Som exempel vi kanske tar hit någon på ett event eller köper in lite saker som kommer skidåkare på Bisslinge och barnverksamheten i Attunda tillgodo. Förra året köpte vi t ex in utrustning för barn-skidverksamheten i Attunda "Skidkul". Året innan så köpte vi några par rullskidor som finns för utlåning till medlemmar i Attundas skidverksamhet.
 
Vi själva och vårt arbete är dock 100% ideellt! Det är en principsak för oss i Spårpatrullen då vi alla är föreningsmänniskor i många olika sammanhang sen många år. Det är så man bygger ett gott samhälle tycker vi, att jobba med gemensamt arbete och lägga tid på något man brinner för. Och det ger också ett personligt värde att känna att man inte tillhör samhällets "egoister" utan bidrar på det vis man kan.
 
Ett spårbidrag är också ett sätt att bidra på - nu när ni vet vart pengarna går.
 

RSS 2.0