Spårfakta del 1: långa slingan (grönt - 7,3km)

För de som åkte skidor på Bisslinge förra vintern kan vi alltså meddela att slingan som förra året kallades "blå slinga" numera är grön. Den nya färgen är i enligt med den standard som finns för vilken färg som spår av olika längd ska ha. Därutöver så är alltså spåret utökat från 6,7km förra vintern till 7,3 km denna vinter. Spårstart räknas som förr ifrån Pay&Play-parkeringens kiosk (även om vi vet att många väljer att istället starta från driving range i parkeringens norra ände och åka några hundra meter på gula slingan för att därefter korsa allén och köra in på gröna slingan vid ca 5,5km in för sin runda).

Det är framförallt tre ställen på spåret som är annorlunda: 1) efter ca 1,5km så kör man in på en liten vändslinga och gör en krok upp på ett fält precis vid infartsvägen till Bisslinge. Det ger ca 300 meter extra spår. 2) efter ca 4,5 km så brukade man förr ha en kort sträcka med mötande skidåkare under en kraftledning, men här gör man nu istället en ytterligare krok ner mot en gammal lada som ger ca 200 meter extra spår 3) norra vändpunkten tar vi numera ut en rejäl sväng i tomtgränskanten av Bisslinge Gård som ger ca 50-100 meter extra spår.Höjdprofilen (ungefärlig) ser ni ovan. Som vanligt så ska man vara medveten om att det upplevs mycket flackare i verkligheten ute i skidspåret än vad det ser ut i grafiken.


Service på skoter avklarad

Då var även skotern servad och klar inför vintern.

En ny övergång över ett dike har byggts. Rör som vattnet kan rinna igenom, sen har jord fyllts däröver.Här över ska spåret gå.

Nya skyltar på plats

Styrenplastskivor i spårens färger som skärs till en pil, en hederlig vanlig svart spritpenna (vattenfast såklart) och lite mallar för texten så kan man själv fixa för en billig penning rätt OK skyltar.Sen är det bara att skruva fast på läkt-trä och spetsa änd-träet så att skylten går ner i marken på ett bra sätt.På plats.

Uppdaterat även på skidspår.se

Nu har vi även uppdaterat inför säsongen på Bisslinges sida på skidspår.se

Tanken är att vi precis som förra året ska rapportera kortfattat om spårstatus löpande där, men att bloggen här ska vara ett forum för mer utförlig beskrivning av läget, spåren - och kanske också lite mer framåtblickande. Vi kanske skriver här t ex om själva spårdragandets vedermödor, spåraggregaten, väderprognoserna, klimatet etc. Ja det blir helt enkelt så att lite olika teman fördjupas. Ni kan även få ta del av hur vi resonerar kring olika frågor t ex varför vi ibland INTE drar om spåren ibland (gäller t ex när de är isiga).

Spårlängd uppmätt

Vi går eller cyklar eller kör golfbil med en enkel handhållen Garmin etrex Vista i handen. Spårlängd verkar skilja lite på 50-100 meter när från gång till annan (antagligen beroende på innerspår eller ytterspår som någon skämtsamt sa) när man mäter mer än en gång.Hursomhelst:
- Korta spåret röda är nu 2,7km
- Mellanspåret gula är nu 4,8km
- Långa gröna spåret är nu hela 7,3km (eller 7,8km om man väljer att mäta från driving range och köra ToR fram till passagen över allén innan man kliver på spåret).

Total sammanlagd unik spårlängd alltså 14,8km i vinter.

Nya färger och nya längder

I dagarna håller vi på och markerar samt mäter upp vinterns skidspår. Som nämnts i tidigare inlägg så blir det lite justeringar. En preliminär mätning med GPS indikerar att samtliga spår kommer bli några 100 meter längre. Återkommer inom kort med exakta tal. 

Vi övergår också till de färger som är "standard" i andra skidspår. Det betyder att korta spåret blir rött (förr gul), mellanspåret blir gult (förr röd) och långa slingan blir grön (förr blå). De gamla färgerna kommer sig inte av någon eftertanke, det var helt enkelt så att vi råkade ha dessa färger i flaggvimplarna som vi satte på respektive spår. Men nu anpassar vi oss till de färger som de flesta känner igen.

RSS 2.0