Förändringar väntar på Bisslinge skidspår i vinter

Allt utvecklas och förändras. Så även verkligheten för skidåkningen på Bisslinge. Det explosionsartade intresset för att åka skidor på Bisslinge leder till både utmaningar och möjligheter.
 
Bland möjligheterna kan nämnas de planer som finns på konstsnöspår och träningsanläggning med ombytesmöjligheter på Bisslinge. Vi hoppas detta kan bli verklighet redan vintern 2014/2015, men tidplanen ligger mycket i händerna på långsamt malande offentliga plan- och tillståndshandläggningar i kommun och Länsstyrelse. Vi hoppas politikerna betänker att det är valår 2014 och att de partier som hjälper oss att skynda på de byråkratiska processerna säkert kan räkna med flera röster om de hösten 2014 kan säga att "i vinter så står konstsnöspåret klart!". Bland möjligheterna nämns också att vi nu låter spårdragning och skidverksamhet inlemmas i Attunda OK skidverksamhet där vi satsar på att få med fler skidåkare i föreningsverksamhet runt Bisslinge som i sin tur skapar förutsättningar för organiserad träningsverksamhet. Här gäller det att många av er som åker skidor förstår att det är det personliga engagemanget i föreningen i sig som skapar möjligheterna för oss alla - eller som vi ibland exemplifierar det med: "Facebook drar inga skidspår och ordnar inga skidkurser."
 
Snarare än möjligheter så ska detta inlägg dock i högre grad handla om utmaningarna som vi också möter - och hur vi tänker oss att lösa dem.
 
Den största utmaningen hänger paradoxalt nog ihop med de fina vintrarna och det goda snötäcket. Detta har fått negativa konsekvenser för skicket på gräset på golfbanan. Vi hade en blöt och regnig höst före och fram till snön kom utan att föregås av en köldperiod. Det är det sämsta scenariot för gräset då ju fuktigare marken är desto större risk för att svamp och mögel frodas som förstör gräset. När vintern blir väldigt lång påverkas också gräset och markens förmåga att andas under ett snötäcke som kapslar in fukten.
Att problemen inte är främst orsakade av skidspår visas av att t ex Ågesta golfbana har haft stängt 4 greener under lång tid i sommar (och som ni vet så körs inga skidspår över green!). En annan orsak till att flera golfbanor haft problem med gräskvaliteten är de nya regler som gäller för bekämpningsmedel och gödning/kemi vilka betyder att man inte längre får använda samma saker som för några år sedan för att få fint gräs på golfbanan.
 
När golfbanans gräs är dåligt eller förstört så hamnar tyvärr även våra skidspår i fokus. Oavsett hur mycket som är skidspårens "fel" och hur mycket som beror på en svår vinter så tvingas vi nu förhålla oss till att man vill ha bort skidspåren från alla ytor där golfspel idkas. Och vi har ju haft ett bra samarbete hittills med golfbanan såsom varande "gäster" på Bisslinge/Svartinge, så detta måste vi respektera. I vissa fall krävs nu dock ganska omfattande justeringar av spårsträckningen och även investeringar i markberedning där de nya skidspåren ska gå för att vi ska kunna fortsätta under de nya förutsättningarna.
 
Där skidspår går ute i ruffen så märks på vissa ställen en tydlig skillnad i vegetation. I detta fall så växer klöver och baldersbrå istället för högt gräs där skidspåret gått.
 
En annan utmaning hänger samman med det stora skidintresset och gäller biltrafiken och parkeringen. I vintras så räckte inte ens ordinarie parkeringars 250-300 P-platser till utan man plogade upp nya P-platser på oanvänd åkermark intill Bisslingevägen. På grund av det stora intresset så har även trafiksituationen varit lätt kaotisk vissa helger.
 
Sammantaget så medför utmaningarna på Bisslinge ökade kostnader och ökat ideellt och kommersiellt arbete såväl för oss i föreningen Attunda såväl som för golfbanan och våra partners på Bisslinge. Några exempel är:
- kostnader för plogning av P-platser vintertid och för vägunderhåll
- kostnader för uppklippning av spårgata innan vintern kommer
- kostnader för markberedning där skidspår ska gå
- inköps- och driftskostnader för skoter och övrig spårutrustning
- skyltning, märkning, kommunikation med allmänheten.
 
I det längsta så vill vi alla undvika direkta avgifter för att åka i skidspåren men till nästa vinter planerar vi att införa P-avgifter och P-värdar på Bisslinge på helger. På så vis kan vi hjälpa till att ge bilister goda råd om var man parkerar och åker skidor. Vi kommer även ännu starkare att marknadsföra stöd-medlemskap i Attunda skidverksamhet som det bästa sättet att ge ert ekonomiska frivilliga stöd för att vi ska kunna fortsätta en bra verksamhet på Bisslinge. Medlemskap är också bättre än anonyma spårbidrag av många skäl.
 
När det gäller våra partners på golfen så kan ni stöda dem på två sätt: dels genom att spela golf på Rotebro Pay&Play sommartid, dels genom att framöver teckna er för årskort på det kommande kommersiellt drivna Pay&Ski konstsnöspåret på Bisslinge när det är färdigbyggt.

Gå med i vår skidverksamhet inför nästa säsong!

Rotebro IS OK och Turebergs IF orientering samarbetar inom Attunda OK. Och nu bildar vi också skidsektion/skidkommitté där. Bestämdes häromveckan. Dit flyttar vi all föreningsverksamhet runt Bisslinge Skidspår. Så även Spårpatrullen. Så även inom kort denna blogg! Det gör oss större, starkare och mer organiserade. 

I år har vi redan smygstartat med långloppet Bisslinge Ski Marathon som vi räknar med blir ett återkommande seedningslopp i Attunda OKs regi (och samarbete med SIK Skidor). Till nästa säsong är målet att få igång barn- och ungdomsskidåkning, träningar och kurser för vuxna, både teknik och valla. Självfallet ska vi försöka förhandla fram rabatter för våra medlemmar på skidutrustning. Vi ska ha fler skidresor tillsammans typ Harsa, Mora och annat. Och inte minst: ni har väl läst om att det planeras för ett konstsnöspår på Bisslinge till vintern 2014-2015? Det blir vår hemmaplan för verksamheten och en GARANTI för skidåkning på Bisslinge alla vintrar framöver för medlemmar i Attunda OK skidor!

Så anmäl gärna redan nu till oss intresse att bli medlem inför nästa vinter i Attunda OK skidor! Maila oss kontaktuppgifter på skidor@attundaorientering.se gärna med en kort text om vad som intresserar dig er. Så kontaktar vi er senare under året med inbjudan till en träff med information och diskussion om skid-verksamheten inför nästa säsong.
 
Och ni som redan är medlemmar i en annan skidklubb och trivs med det ska veta att man kan vara medlem i fler än en klubb om man vill...

Här på bloggen så kommer vi framöver skriva om såväl föreningens verksamhet runt Bisslinge såsom om viktiga steg framåt mot ett konstsnöspår på Bisslinge.

Vintern fortsätter på Bisslinge skidspår

Det har varit stiltje på bloggen en tid, men det ska vi råda bot på den närmaste tiden. Det finns nämligen ett antal intressanta skäl till varför vi inte har hunnit med bloggen på sistone:
 
Dels har ju "nyheten" nu kommit ut i media att det planeras för konstsnöspår på Bisslinge. För oss i spårpatrullen är det ingen nyhet dock utan vi har jobbat mot detta i 3 års tid redan. Och för den som velat leta så har faktiskt detaljplaneprogram funnits att ladda ned från kommunens hemsida i över ett år som beskriver planerna. Vi från spårpatrullen och föreningslivet är starkt pådrivande och rådgivande i frågan - och de senaste 2 månaderna har arbetet intensifierats. Vår förhoppning är att vi kan börja åka på konstsnö inom 2 vintrar. Självklart är dock en sådan investering inte gratis. Detta kommer bli ett "Pay & Ski" skidspår - som komplement till "Pay & Play Golf".
 
Dels har vi inom föreningslivet haft olika diskussioner om att "växla upp" skidverksamheten. Detta kommer att ske genom att Rotebros samarbetsförening med Tureberg tar över som "ansvarig" på Bisslinge. Det är alltså Attunda OK som kommer sköta spårdragningen och föreningsverksamheten på Bisslinge framöver. På programmet kommer det att vara till exempel regelbundna skidträningar för barn och vuxna på Bisslinge, klubbmästerskap i skidor, vårt långlopp Bisslinge Ski Marathon (ihop med SIK), utökade parkeringsplatser och servering på helgerna, skidresor och annat.

Vi börjar planeringen redan nu för nästa säsong! Första aktiviteten är via Facebook-gruppen Bisslinge Skidspårs vänner: På onsdag är det Slottssprinten och kvällen före, på tisdag med prel start 19.00, är det "Öppet spår" runt slottet på den numer klassiska sprintbanan. Välkommen att fira säsongsavslut med lite teståkning av banan samt efteråt lite samkväm på lokal i Gamla Stan. Glöm dusch och så utan ha med torra ombyteskläder samt skidorna helst i fodral så ska det gå bra.

Efter provåkningen runt slottet så kan ni snacka Bisslinge samt idékläckning inför nästa vinter; Skidläger? Vallakurs? Teknikkurs? mm mm. Lars Berzell från Spårpatrullen möter er för skidåkningen i Gamla Stan på tisdag och vi samlas 19.00 hörnet Slottsbacken X Skeppsbron.

 

Så småningom så kommer vi sen kalla till möte i den nybildade skidkommittén i Attunda OK och där drar vi tillsammans upp riktlinjerna för kommande skidsäsonger - där alltså klubbens medlemmar framöver kommer att kunna åka på konstsnö för våra aktiviteter! Vill du eller andra i din familj vara med oss så hör av dig till oss när vi bjuder in framöver!

 

Ny spårsträckning väntar i vinter

Det är inte helt bekymmersfritt att dra skidspår på golfbana. Det många inte tänker på är att även om det är massvis av snö så kan marken ta skada när man kör med skoter om och om igen. Det som sker är att snötäcket pressas samman, luften trycks ur snön, och därmed försvinner snöns naturliga isolerande egenskaper. Detta ger i sin tur många negativa effekter på marken. På en golfbana kan resultatet bli förödande.


Bilden visar där vi drog spår i vintras i en "krok" ut över fairway. Jämför gräsets skick där spåren gått...


På Bisslinge har vi numera tusentals skidåkare varje fin vintervecka. Därtill en vinter som den senaste när det snöar ofta eller spåren blåser igen, så är vi ute och kör skoter flera varv flera gånger i veckan för att dra nya fina spår.

Senaste vintern var kanske exceptionell (bra ur skidåkarens synvinkel, tvärtom för skicket på golfbanegräset). Som tur var har vi ett bra samarbete med golfbanans chef och övriga ansvariga. Arbetet pågår nu med att planera delvis nya spårsträckningar till i vinter som ska skona känsliga delar av golfbanan. Det kommer bli fler och långa sträckor som klipps upp för skidspår ute i "ruffen". Vi tror det kan bli spännande! Mer om detta längre fram på senhösten.

Nya spårmarkeringar i vinter

De senaste vintrarna har vi haft små flaggor i plast på en ståltråd som markerat var spåret går. Det har varit ganska hopplöst för dels är flaggorna så små att de blir översnöade, dels blåser de bort, dels så riskerar ståltråden bli kvar på golfbanan (vilket inte är så bra).

Nu har vi istället satsat på en ny lösning.Vi har köpt in ca 800 glasfiberarmerade plastpinnar - både böjliga, smidiga och lätta att hantera.
Dessa kommer sticka upp över snön på ett bra sätt.Pinnarna är alla gröna, men vi kommer måla även rött och gult. Med andra ord kommer vi ha dessa färger på våra tre skidspår i vinter. Mer om det i ett kommande inlägg. 

RSS 2.0