En illustrativ bild från Bisslinge idag

Tyvärr återigen en bil som kört ner i diket. Det händer beklagligtvis då och då under vintern. Och det finns bara en sak att säga: kör försiktigt och håll hastighetsgränsen. Hastigheten är satt till max 30km/h just av det skälet att vägen är smal och dikena är djupa om man kommer lite fel.
 
De nya parkeringarna på gärdena (samma som vi kommer använda till den kommande skidtävlingen Bisslinge Ski Marathon).
 
Glädjande dock att så många bilister direkt hittat till våra nya parkeringar på gärdena vilket denna lördag inneburit att vi helt sluppit trafik-kaos på ordinarie parkering. Mindre glädjande dock att vi har problem med snöskotern nu i helgen. Ett styrstag är av. Vi räknar dock med att få det fixat nästa vecka. 

Är det fritt fram och gratis på Bisslinge skidspår?

Svaret på frågan i rubriken är i princip ja för allmänheten, men med ett litet undantag: på sistone har vi upptäckt att det finns företag och andra organiserade grupper som drar egen vinning av våra skidspår genom att förlägga olika organiserade aktiviteter dit. De har väl kanske upptäckt som många andra att vi drar bra skidspår på Bisslinge. Vi tycker det är rimligt om dessa hör av sig till oss i förväg och berättar när de ska vara här och bidrar till oss för sitt utnyttjande av skidspåren.


Förhoppningsvis känner alla ni som läser bloggen till att Rotebro IS OK drar skidspår på Bisslinge med helt ideellt arbete. Det betyder mer konkret att vi inte får en krona i bidrag från Sollentuna kommun för att jobba helger och nätter med att dra skidspår. Marken som skidspåren dras på arrenderas eller ägs av de företag som driver golfbanorna Svartinge och Rotebro Pay&Play. Dessa golfbanor sponsrar även med den utrustning som Rotebro IS OK använder för vårt ideella arbete med att dra spår. Det finns alltså inget som helst offentligt stöd eller finansiering kring skidspåren på Bisslinge.

Vi jobbar visserligen ideellt. Men efter domen i Kammarrätten i Sundsvall 2011-10-19 angående avgift för skidspåren i Mora så är det fastslaget att det är förenligt med Allemansrätten att den som anlägger skidspår får ta ut avgift. Det är således rimligt tycker vi att de som vill utnyttja våra ideellt anlagda skidspår för egen organiserad verksamhet diskuterar villkoren för detta i förväg med oss om vi så önskar.

När vi startade dra spår för 5-6 år sedan så var det för att vår egen förening skulle ha skidspår av bra kvalitet och för de boende i Rotebro. Numera drar vi spår för allmänheten i hela norra storstockholm känns det som! 
Vårt ideella arbete har därmed mångdubblats. Men vi klagar inte. Det är kul med uppskattningen vi får! Och alla som frivilligt betalar in spårbidrag till vår förening stärker oss. 

Men det får ju finns gränser. Det är t ex knappast rimligt att det är vår uppgift att med ideellt arbete kvällar och helger gratis hjälpa företag att med bra skidspår tjäna pengar på skidåkare - speciellt när vi inte själva ännu sett en öronmärkt krona från dessa företag!

Samma sak med andra föreningar tycker vi. Det är en god kutym inom den ideella idrotten att när man önskar utnyttja andra föreningars arbete eller anläggningar för sin egen organiserade verksamhet så hör man av sig i förväg. Endera ser man då till att lämna ett spårbidrag eller så hittar man ett bra sätt att "bjuda tillbaka". På så vis får både vi och den andra föreningen ett ömsesidigt utbyte. 


Undvik parkeringstrubbel på Bisslinge på helgerna

Mycket folk på helgerna! Den vanliga parkeringen var helt fullsatt med minst 150 bilar.


Tätt och trångt står bilarna på den vanliga parkeringen.

På helger med mycket folk så får man dock även använda sig av Svartinges Golfs parkering.

Det är naturligtvis jättebra att skidåkare respekterar skylten med "Ej behörig trafik", men just när det är fullt på vanliga parkeringen så får man köra förbi och kolla om det finns platser uppe på Svartinge istället.


Kör förbi förbudsskylten och kör vänster upp i backen till ytterligare minst 100 P-platser.


Så här tomt var det på den nyplogade parkeringen uppe vid Svartinge idag vid 11-tiden, samtidigt som det var trafikkaos nere på ordinarie parkering.

Ett tredje alternativ finns också. Det är att köra in i Rotebro och parkera längs med Ytterbyvägen strax utanför Rotebro IS OK klubbstuga. Där kan man nå 7,3km spåret via en kort 100m förbindelse.


Ytterbyvägen. Vid pilen kan man ta på skidorna och efter 100m nå en gångbro där man kan kliva på 7,3km-spåret.

Glöm sen inte heller att man faktiskt kan åka kommunalt till skidspåren i Bisslinge. Med Buss 520 från Sollentuna Station mot Holmboda. Strax innan ändhållplatsen finns hållplats Kättilmunds väg där ni kan gå ner mellan kedjehusen och sen skida ner 200m till en träbro som tar er direkt ut på 7,3km-slingan.    


RSS 2.0